Tisková zpráva MS PZKO Karviná Fryštát - Dolański Gróm 2018