LINEUP 2016

 
 

        TSA

 
 

CITRON

 
 
 

OBERSCHLESIEN

 

 

BLACK BEE

 
 

CORIA

 
 
 

Organizuje

 

 

Przy wsparciu

 

Sponsor główny

 

 

 

 

 

 

Sponsor

Henio i Ania 

Sznapkowie

 

 

Partner medialny

 

 

PZKO KARWINA FRYSZTAT

ul.Dr.Olszaka 136/4
Karviná Fryštát
73301
pzkokarwina@pzkokarwina.cz