LINEUP 2015

 

PERFECT

 

 

CHINASKI

 
 
 

T-LOVE

 

 
 

Organizuje

 

 

Przy wsparciu

 

Sponsor główny

 

 

Sponsor

Henio i Ania 

Sznapkowie

 

 

Partner medialny

 

 

PZKO KARWINA FRYSZTAT

ul.Dr.Olszaka 136/4
Karviná Fryštát
73301
pzkokarwina@pzkokarwina.cz