Horník 3.5.2012

Jest dla potrzebujących, jest także dla przyjaciół.

Na wsparcie Fundacji OKD mogą liczyć również projekty na rzecz współpracy czesko-polskiej

OSTRAWA – Realizację ponad 300 projektów organizacji pozarządowych i gmin będzie współfi nansowała w tym roku Fundacja OKD. Pomoże szczególnie dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, ale także rodzinom ze Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”. „Nadeszło do nas ponad 1400 wniosków, o sto więcej niż przed rokiem. Wybieraliśmy troskliwie, żeby wesprzeć dobre projekty, które przyniosą największy użytek” – skonkludował dyrektor fundacji Jiří Suchánek. Oprócz organizacji, które troszczą się o najbardziej potrzebujące grupy osób, fundacja będzie współfi nansowała realizację ciekawych projektów dla wszystkich – na przykład konkurs w koszeniu kosą Karlowicka Kosa, Festiwal Śniegu czy serial przeżyć muzycznych „Karwińskie lato nad głębią”, zaprojektowany przez inicjatywę „Na oścież”.

Na realizację „polskich” projektów przeznaczono prawie 730 tys. koron.

Podobnie jak przed rokiem, również w tym roku fundacja skoncentruje się na poparciu integracji pracowniczej osób niepełnosprawnych i pomoże stwarzać nowe miejsca pracy i ulepszać warunki w warsztatach pracy chronionej. Łącznie fundacja zamierza współfi nansować 20 warsztatów pracy chronionej w Republice Czeskiej. Dużo więcej środków fi nansowych niż w latach poprzednich uzyskają organizacje z regionu karwińskiego. „Dawniej też miały dobre pomysły, ale nie potrafi ły dobrze przygotować projektu. Staraliśmy się pomóc im i teraz projekty są o niebo lepsze” – wytłumaczył Suchánek. Wśród zaakceptowanych wniosków nie brakuje projektów organizacji polskiej mniejszości narodowej w RC i innych wnioskodawców, skierowanych na rozwój współpracy czesko-polskiej. Akurat 1 maja rozpoczął się na przykład w Karwinie-Darkowie międzynarodowy festiwal folklorystyczny „Maj nad Olzą”, na którym wystąpią formacje artystyczne Polskiego Związku Kulturalno- -Oświatowego oraz zespół folklorystyczny „Strumień” za Strumienia. Na 19 maja zaplanowano wspólny koncert w Miejskim Domu Kultury w Karwinie zaprzyjaźnionych orkiestr dętych „Májovák“ z Karwiny i „Rybnik” z Rybnika.

Gwiazdą festiwalu rockowego Dolański Gróm, który odbędzie się 23 czerwca w parku im. Boženy Němcowej w Karwinie, będzie polska legenda Lombard. Wystąpią także inne polskie formacje – Vitamins, Miles Away i KFM.

Poparcie ze strony Fundacji OKD uzyskały projekty gminy Wędrynia „Sport i kultura nie znają granic – zacieśnianie współpracy partnerskiej”, wędryńskiej polskiej szkoły podstawowej „Poznaj Śląsk Cieszyński w szkolnym ogrodzie” czy projekt Szkoły Podstawowej w Karwinie- Raju „Przyjaźń bez barier”. Ich wspólnym mianownikiem jest zacieśnianie współpracy i przyjaźni czesko- -polskiej. Podobnie zresztą, jak dzieje się to w przypadku już tradycyjnego górnosuskiego festiwalu „Fedrowanie z folklorem”, który zaplanowano w tym roku na sobotę i niedzielę 22 i 23 września. W sumie na realizację wymienionych wyżej „polskich” projektów Fundacja OKD wyda prawie 730 tysięcy koron.