Zespoły 2010

 

 

Organizuje

Przy wsparciu

 

 

 

Partner medialny

 

 

 

 

PZKO KARWINA FRYSZTAT

ul.Dr.Olszaka 136/4
Karviná Fryštát
73301
pzkokarwina@pzkokarwina.cz